Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  415
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 samenvatting

EuMon staat voor EU-brede monitoring methoden en -systemen van het volgen van soorten en habitats van communautair belang. EuMon richt zich op vier belangrijke aspecten voor biodiversiteit monitoring: de betrokkenheid van vrijwilligers, de dekking en de kenmerken van monitoring meetnetten, monitoring methoden, en het vaststellen van prioriteiten voor monitoring en bescherming. Daarnaast werden instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van de biodiversiteit monitoring. 

Vrijwilligers: de meeste monitoring programma’s zijn afhankelijk van vrijwilligers, en de relatie tussen amateurs en professionals is belangrijk voor de succesvolle uitvoering van meetnet. EuMon toonde aan dat meetnetten die gebaseerd zijn op vrijwilligers even goed of zelfs beter presteren dan professionele meetnetten voor de meeste indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid. De belangrijkste uitgangspunten voor het succesvol betrekken van vrijwilligers zijn elders op dit portal te vinden.

Dekking en de kenmerken van biodiversiteits monitoring: EuMon ontwikkelde een uitgebreide database (DaEuMon) van Europese biodiversiteit monitoring programma’s. De database bevat metadata die over de kenmerken van de meetnetten en geeft contactadressen. DaEuMon zal worden gehandhaafd en uitgebreid en is een integraal onderdeel van BioMAT – de in EuMon geïntegreerde ‘Biodiversity Monitoring and Assessment Tool’. BioMAT’s module 1 biedt de mogelijkheid deze informatie te doorzoeken en te presenteren in tabellen of grafieken. 

Monitoringmethoden: EuMon evalueerde bestaande methoden voor het ontwerp van monitoringprogramma’s, voor de analyse van de gegevens, en voor de integratie van de verzamelde informatie. Op basis van deze evaluaties ontwikkelde EuMon een handleiding voor biodiversiteit monitoring waarin de belangrijkste aanbevelingen worden samenvat en een richtlijnen zijn opgesteld. Aanbevolen monitoring programma’s vormen de basis voor de modules 2 en 3 van BioMAT.

Nationale verantwoordelijkheden en netwerken van beschermde gebieden: EuMon heeft methoden verzameld om een efficiënt netwerk van beschermde gebieden te ontwikkelen en heeft lacunes en fouten in het Natura 2000 netwerk geanalyseerd. EuMon heeft ook methoden voor de evaluatie van de nationale verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten voor de instandhouding van soorten en habitats bekeken. De nationale verantwoordelijkheid is een maat van het belang van de beoordeelde regio (meestal een land) voor de globale overlevingskans van een soort respectievelijk habitattype.

Monitoring ondersteunende hulpmiddelen: EuMon ontwikkelde drie internet hulpmiddelen: BioMAT - de in EuMon geïntegreerde ‘Biodiversiteit Monitoring and Assessment Tool’, de database met de Europese biodiversiteit monitoring programma’s (DaEuMon), en de PMN database met informatie over organisaties voor biodiversiteit monitoring met vrijwilligers. Daarnaast beschreef EuMon belangrijkste uitgangspunten voor biodiversiteit monitoring en voor de vaststelling van nationale verantwoordelijkheden. De uitgebreide resultaten van EuMon zijn ook beschikbaar op dit portal.

Het EuMon consortium combineert de expertise van 16 partners uit 11 landen. Meer informatie over EuMon en de resultaten ervan zijn te vinden op deze site onder EuMon-home.

Project summary in EUMon-partner languages:
 English EUMon Summary
 Estonian EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Lithuanian EUMon Summary
 Norsk EUMon Summary
 Polish EUMon Summary
 Slovenian EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de