Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  414
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 Prosjektsammendrag
EuMon-prosjektet søker å levere et rammeverk som standardiserer, fokuserer og koordinerer eksisterende overvåkingsprogrammer ved å sammenligne og integrere eksisterende metoder og overvåkingsopplegg for arter og habitater av EU-interesse. De mest velegnete metodene ut fra kostnadseffektivitet og regional robusthet vil bli valgt ut og testet i forhold til hvor godt de passer i europeisk sammenheng. EuMon vil legge særlig vekt på at eksisterende overvåkingsprogrammer kan innlemme disse metodene og vil gi anbefalinger om hvordan nye og vellykkete overvåkingsprogrammer kan etableres. Særlig oppmerksomhet vil bli viet igangsetting av overvåkingsprogrammer ved å studere de sosiale sidene ved overvåkingsopplegg, siden forholdet mellom amatører og profesjonelle er ansett for å være avgjørende ved etablering av vellykkete overvåkingsopplegg. Etableringen av Natura 2000-nettverket er et av hovedtiltakene på europeisk nivå for å stanse tapet av biologisk mangfold. Derfor er det nødvendig å evaluere dets evne til å bevare biologisk mangfold. EUMon vil dessuten utvikle metoder for å identifisere ansvaret til EU-medlemmene for arter og habitater av EU-interesse under landenes forvaltning. En omfattende database over overvåkingsopplegg og anbefalte metoder vil bli etablert og gjort tilgjengelig via en internettportal. EuMon-konsortiet kombinerer ekspertisen til 16 partnere fra 11 land. Totale prosjektkostnader er 2,2 mill. euro, med en bevilgning fra EU på 1,49 mill. euro.
Project summary in EUMon-partner languages:
 Dutch EUMon Summary
 English EUMon Summary
 Estonian EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Lithuanian EUMon Summary
 Polish EUMon Summary
 Slovenian EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de