Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  414
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 Projekto santrauka

EuMon – tai ES projekto “Europinės svarbos rūšių ir buveinių monitoringo metodai bei stebėjimo sistemos” santrumpa. EuMon projektas sutelktas į keturis pagrindinius biologinės įvairovės monitoringo aspektus: savanorių dalyvavimą, monitoringo schemų apimtį ir savybes, monitoringo metodus, monitoringo ir apsaugos prioritetų nustatymą. Jis taip pat parengė priemones biologinės įvairovės monitoringui remti.

Savanoriai: Dauguma monitoringo schemų remiasi savanoriais, tad sąveika tarp mėgėjų ir profesionalų yra ypač svarbi sukuriant sėkmingą monitoringo sistemą. EuMon projektas parodė, kad pagal daugumą mokslinės kokybės ir patikimumo rodiklių monitoringo schemos, kurios remiasi savanorių dalyvavimu, atliekamos taip pat gerai arba net geriau, nei schemos, vykdomos vien profesionalų. Pagrindinius sėkmingo savanorių įtraukimo principus galima rasti šioje svetainėje.

Biologinės įvairovės monitoringo apimtis ir charakteristikos: EuMon sukūrė išsamią Europos biologinės įvairovės monitoringo schemų duomenų bazę (DaEuMon). Joje yra meta-duomenys, apibūdinantys stebėjimo sistemas, ir vykdytojų adresai. DaEuMon duomenų bazė bus toliau palaikoma ir nuolat pildoma. Priemonės BioMAT pirmas modulis leidžia ištraukti šią informaciją ir ją pateikti lentelės arba grafiko pavidalu.

Monitoringo metodai: EuMon įvertino esamus monitoringo metodus pagal tokius rodiklius, kaip vykdymo modelis, stebėjimo duomenų analizė, surinktų duomenų apibendrinimo tarp schemų galimybė. Remdamasis šiais vertinimais, EuMon projektas sukūrė biologinės įvairovės monitoringo gaires, kuriose apibendrintos svarbiausios rekomendacijos ir pateikti detalūs nurodymai. Rekomenduojamos monitoringo schemos sudaro BioMAT priemonės 2-o ir 3-o modulių pagrindą.

Nacionalinė atsakomybė ir saugomų teritorijų tinklai: EuMon projektas apibendrino veiksmingo saugomų teritorijų tinklo sukūrimo metodus bei nagrinėjo NATURA 2000 tinklo spragas ir paklaidas. Taip pat buvo sukurti ES valstybių atsakomybės už rūšių ir buveinių išsaugojimą vertinimo metodai. Nacionalinę atsakomybę nusako įvertinta regiono (paprastai šalies) svarba rūšies ir atitinkamo buveinių tipo išlikimui pasaulyje.

Monitoring support tools: EuMon developed three internet based support tools: BioMAT, the database on European biodiversity monitoring schemes (DaEuMon), and the PMN database that contains information on organisations that carry out volunteer based biodiversity monitoring. In addition, EuMon developed key principles for biodiversity monitoring and for determining national responsibilities. The comprehensive results of EuMon are also available on this portal.

Monitoringo paramos priemonės: EuMon projektas sukūrė tris internetines monitoringo paramos priemones: BioMAT, Europos biologinės įvairovės monitoringo schemų duomenų bazę (DaEuMon) ir organizacijų, vykdančių biologinės įvairovės monitoringą dalyvaujant savanoriams (PMN) duomenų bazę. Be to, EuMon projektas apibendrino biologinės įvairovės monitoringo ir nacionalinės atsakomybės nustatymo pagrindinius principus. Išsamūs EuMon projekto rezultatai pateikti šiame portale.

EuMon projekto konsorciumas suvienijo 16 partnerių iš 11 šalių patirtį. Daugiau informacijos apie EuMon projektą ir jo rezultatus galima rasti šiame portale.

 

Project summary in EUMon-partner languages:
 Dutch EUMon Summary
 English EUMon Summary
 Estonian EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Norsk EUMon Summary
 Polish EUMon Summary
 Slovenian EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de